Poistenie CK

CK TRANSTIP, s. r. o. má uzavretú zmluvu o poistení zájazdu pre prípad úpadku CK s poisťovňou UNION a.s.

Garančný list 2018