Poistenie účastníkov cestovnej kancelárie TRANSTIP

Cestovné poistenie klientov

V cenách zájazdov nie je zahrnuté poistenie. Odporúčame účastníkom zájazdu, aby sa poistili. CK v prípade záujmu zabezpečí pre klientov výhodné cestovné poistenie UNION, a.s. v jednom z nasledovných variantov:

Zahraničné zájazdy:

2,00 Eur/deň - zahŕňa: poistenie liečebných nákladov v zahraničí (poistná suma 250 000 Eur), batožiny, straty dokladov, všeobecnej zodpovednosti za škodu (na zdraví, majetku), úrazové poistenie (trvalé následky úrazu, smrť úrazom), poistenie storna zájazdu, nevydarenej dovolenky, zvýšených nákladov na spätnú dopravu, doprovodu, predčasného návratu a nečerpaných služieb, nákladov na cestu blízkej osoby poisteného, nákladov v prípade choroby dieťaťa, oneskoreného nástupu na zájazd a iné

1,30 Eur/deň - len pre školské skupinové zájazdy a uzavreté seniorské skupinové zájazdy - zahŕňa: poistenie liečebných nákladov v zahraničí (poistná suma 100 000 Eur), batožiny, straty dokladov, zodpovednosti za škodu (na zdraví, majetku), úrazové poistenie (trvalé následky úrazu, smrť úrazom), poistenie storna zájazdu, predčasného návratu a nečerpaných služieb

0,70 Eur/deň - zahŕňa poistenie liečebných nákladov v zahraniči (poistná suma 250 000 Eur) a zodpovednosti za škodu

0,50 Eur/deň - zahŕňa: poistenie storna zájazdu, nevydarenej dovolenky, predčasného návratu a nečerpaných služieb, poistenie doprovodu. Toto poistenie je možné dojednať, len ak má klient v UNION-e už poistené liečebné náklady v zahraničí

Domáce zájazdy (SR):

1,00 Eur/deň - nad 15 rokov resp. 0,50 Eur/deň - do 15 rokov - zahŕňa: poistenie batožiny, zodpovednosti za škody, úrazové poistenie, poistenie storna zájazdu, poistenie predčasného návratu a nečerpaných služieb, poistenie nákladov na technickú pomoc pri záchrannej akcii

Rozsah poistenia a výška poistného krytia nájdete v tomto dokumente.
Ešte podrobnejšie informácie (Všeobecné poistné podmienky cestovného poistenia pre účastníkov zájazdov) nájdete tu.

Tieto internetové stránky používajú súbory cookies. Bližšie informácie o použitých súboroch a ako je možné zabrániť ich používaniu nájdete na stránke s informáciami o ochrane osobných údajov.